Vòng Tỳ Hưu Mắt Mèo

Liên hệ

Sản phẩm: Vòng tỳ hưu mắt mèo
Chất liệu: Đá cao cấp
Màu sắc: Vàng Ngọc, đỏ, hồng, xanh lá, cây gỗ
Là vòng đeo tay
Ý nghĩa: giúp kích thích các nguồn nặng lượng có lợi cho người sử dụng. Các sản phẩm vòng tay của shop với nhiều loại đá có tác dụng tích cực cho sức khỏe, tài lộc, công danh