Thiềm thừ vàng trên đống tiền

Liên hệ

Sản phẩm: Thiềm thừ vàng trên đống tiền
Chất liệu: Đồng nguyên chất
Màu sắc: Vàng đồng

Chiều cao: 9cm

Khối lượng: 350gr

Ý nghĩa: Gia tăng cát khí, xua đuổi những âm khí và tà khí xấu