Thiềm thừ ngọc Hoàng Long

Liên hệ

Sản phẩm: Cặp Tỳ Hưu Mình Vàng Ngọc
Chất liệu: Đá ngọc hoàng tự nhiên
Chất lượng: Grade B
Màu sắc: Vàng Ngọc
Trọng lượng: 1,5kg/cặp
Kích thước: 13 cm – ngang 11 cm – cao 10,5 cm
Ý nghĩa: Cặp Tỳ Hưu mình vàng ngọc thanh lọc những năng lượng tiêu cực, hút tiền tài may mắn đến cho gia chủ