Mặt phật di lặc ngọc phỉ thuý

Liên hệ

Sản phẩm: Mặt phật di lặc ngọc phỉ thuý

Chất liệu: Ngọc phỉ thúy

Màu sắc: Xanh ngọc bích

Trọng lượng: 51.96g

Kích thước: 61mm – 39mm – 12mm

Ý nghĩa: Phật A Di Đà giúp chúng ta thoát khỏi muộn phiền, hướng thiện, tránh ác, soi đường cho chúng sinh có cuộc sống bình yên, hạnh phúc