Đồng Tiền Ngọc Myanmar

Liên hệ

Sản phẩm: Đồng tiền ngọc myanmar

Chất liệu: Đá ngọc bích

Màu sắc: Trắng, Xanh ngọc

Trọng lượng: 5g

Kích thước: 3cm

Ý nghĩa: mang biểu tượng cát tường, đó là những vật mang ý nghĩa vượng tài cầu phúc như đồng tiền, ngọc cổ, con dơi…