Cặp Tỳ Hưu Mình Vàng Ngọc

Liên hệ

Sản phẩm: Cặp Tỳ Hưu Mình Vàng Ngọc
Chất liệu: Đá cẩm thạch
Chất lượng: Grade B
Màu sắc: Vàng Ngọc
Trọng lượng: 1,5kg/cặp
Kích thước: 15cm/8cm/6cm/tượng
Ý nghĩa: Cặp Tỳ Hưu mình vàng ngọc thanh lọc những năng lượng tiêu cực, hút tiền tài may mắn đến cho gia chủ