He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Thông tin ‘mua chuông gió kim loại’

Chuông gió mẫu C1111

Chuông gió mẫu C1111

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 12 thanh kim loại (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng):68cm x 20cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử dụng:...

Chuông gió mẫu C1137

Chuông gió mẫu C1137

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 16 thanh kim loại (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng):50cm x 12.5cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử dụng:...

Chuông gió mẫu C1136

Chuông gió mẫu C1136

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 13 thanh kim loại (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng):50cm x 8cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử dụng:...

Chuông gió mẫu C1147

Chuông gió mẫu C1147

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 5 thanh kim loại (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng):60cm x 12cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà....

Chuông gió mẫu C064

Chuông gió mẫu C064

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió thanh kim loại (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng):65cm x 20cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử dụng: chuông...

Chuông gió mẫu C1115

Chuông gió mẫu C1115

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 4 thanh kim loại + 9 chuông(Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng):40cm x 10cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách...

Chuông gió mẫu C1135

Chuông gió mẫu C1135

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 4 thanh kim loại (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng):55cm x 8cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử dụng:...

Chuông gió mẫu C1138

Chuông gió mẫu C1138

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 4 thanh kim loại (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng):60cm x 7cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử dụng:...

Chuông gió mẫu C1124

Chuông gió mẫu C1124

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 5 thanh kim loại (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng):70cm x 9cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử dụng:...

Chuông gió mẫu C1110

Chuông gió mẫu C1110

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 20 thanh kim loại (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng):30cm x 20cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử dụng:...

Chuông gió mẫu C1109

Chuông gió mẫu C1109

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 4 thanh kim loại (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng):60cm x 8cm + Khối lượng: 100g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử dụng:...

Chuông gió mẫu C1112

Chuông gió mẫu C1112

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 4 thanh kim loại (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng):70cm x 13cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà....

Chuông gió mẫu C1152

Chuông gió mẫu C1152

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 12 thanh kim loại (Trung Quốc) + Kích thước (dài ):50cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử dụng: chuông gió kim...

Chuông gió mẫu C1134

Chuông gió mẫu C1134

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió nhiều thanh kim loại + 3 tầng gỗ(Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng): 70cm x 9cm + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà....

Chuông gió mẫu C1146

Chuông gió mẫu C1146

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuông gió 10 thanh kim loại đồng + 3 chuông dây đỏ(Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng): 60cm x 16cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 7560 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời

health benefits of peanuts cialis new york city health insurance buy metronidazole online health insurance in nj for individual periactin medical assistant jobs in albuquerque nm priligy online cigna health insurance georgia buy propecia south baldwin regional medical center buy priligy uk online anthem health insurance missouri buy accutane online without prescription personal health record software finasteride washington state health insurance plans viagra online