He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Thông tin ‘mua chuông gió kim loại’

Chuông gió mẫu C1111

Chuông gió mẫu C1111

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 12 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):68cm x 20cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử...

Chuông gió mẫu C1137

Chuông gió mẫu C1137

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 16 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):50cm x 12.5cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử...

Chuông gió mẫu C1136

Chuông gió mẫu C1136

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 13 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):50cm x 8cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử...

Chuông gió mẫu C1147

Chuông gió mẫu C1147

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):60cm x 12cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà....

Chuông gió mẫu C064

Chuông gió mẫu C064

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):65cm x 20cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử dụng:...

Chuông gió mẫu C1115

Chuông gió mẫu C1115

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 thanh kim loại + 9 chuông(tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):40cm x 10cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. +...

Chuông gió mẫu C1135

Chuông gió mẫu C1135

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):55cm x 8cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử...

Chuông gió mẫu C1138

Chuông gió mẫu C1138

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):60cm x 7cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử...

Chuông gió mẫu C1109

Chuông gió mẫu C1109

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):60cm x 8cm + Khối lượng: 100g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử...

Chuông gió mẫu C1112

Chuông gió mẫu C1112

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):70cm x 13cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà....

Chuông gió mẫu C1124

Chuông gió mẫu C1124

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):70cm x 9cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử...

Chuông gió mẫu C1110

Chuông gió mẫu C1110

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 20 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):30cm x 20cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử...

Chuông gió mẫu C1152

Chuông gió mẫu C1152

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 12 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ):50cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử dụng: chuông gió...

Chuông gió mẫu C1134

Chuông gió mẫu C1134

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió nhiều thanh kim loại + 3 tầng gỗ(tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng): 70cm x 9cm + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn...

Chuông gió mẫu C1146

Chuông gió mẫu C1146

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 10 thanh kim loại đồng + 3 chuông dây đỏ(tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng): 60cm x 16cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi...

Chuông gió mẫu C1142

Chuông gió mẫu C1142

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió nhiều thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):75cm x 13cm + Khối lượng: 550g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách sử...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 7561 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời