He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Thông tin ‘cửa hàng bán la kinh’

La kinh mặt đồng khủng CC2011

La kinh mặt đồng khủng CC2011

+ Chất liệu và hoàn thiện: la kinh mặt đồng phong thủy (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng): 30cm x 30cm + Khối lượng: 1600gr + Ý nghĩa: định vị, đo đạc phương hướng, xác định các yếu tố thuật trong phong thủy + Cách sử dụng: đo đạc phương hướng nhà cửa, đất đai....

La kinh phong thủy lớn Q014_1

La kinh phong thủy lớn Q014_1

+ Chất liệu và hoàn thiện: La kinh mặt đồng tiếng trung lớn nhất (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng): 23cm x 23cm + Khối lượng: 900gram + Ý nghĩa: Dùng đo đạc hướng và các yếu tố trong thuật Phong Thuỷ. + Cách sử dụng: xem hướng trong phong thủy + Tình trạng: còn hàng...

La bàn mặt đồng CC1155

La bàn mặt đồng CC1155

+ Chất liệu và hoàn thiện: La kinh mặt đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng): 11,5cm x 11,5cm + Khối lượng: 200gram + Ý nghĩa: Dùng đo đạc hướng và các yếu tố trong thuật Phong Thuỷ. + Cách sử dụng: xem hướng trong phong thủy + Tình trạng: còn hàng (số lượng 5 cái)...

La bàn phong thủy CC1156

La bàn phong thủy CC1156

+ Chất liệu và hoàn thiện: La kinh mặt đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng): 15,5cm x 15,5cm + Khối lượng: 400gram + Ý nghĩa: Dùng đo đạc hướng và các yếu tố trong thuật Phong Thuỷ. + Cách sử dụng: xem hướng trong phong thủy + Tình trạng: còn hàng (số lượng 5 cái)...

La kinh mặt đồng 24cm Q014-1

La kinh mặt đồng 24cm Q014-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: La kinh phong thủy bằng đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng): 24cm x 24cm + Khối lượng: 850g + Ý nghĩa: xác định phương hướng, phương vị cho nhà cửa, đất đai....

La Kinh phong thủy CC1155

La Kinh phong thủy CC1155

+ Chất liệu và hoàn thiện: La Kinh Phong thủy 12 tầng mặt bằng đồng bằng tiếng Trung Hoa ( Hồng Kông)....

La kinh Phong thủy CC1157

La kinh Phong thủy CC1157

+ Chất liệu và hoàn thiện: La Kinh Phong thủy 24 tầng mặt bằng đồng bằng tiếng Trung Hoa ( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): đường kính 20cm....

La kinh 24 tầng CC1157

La kinh 24 tầng CC1157

+ Chất liệu và hoàn thiện: La kinh phong thủy bằng đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng): 20cm x 20cm + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa: xác định phương hướng nhà cửa, đất đai....

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 4608 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời