He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Thông tin ‘cóc ba chân đẹp’

Thiềm thừ đỏ trên sen K141M

Thiềm thừ đỏ trên sen K141M

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) bột đá mạ màu, dạng xoay trên đế gỗ (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính x cao): 21cm x 18cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa: Hài Hòa Sanh Tài – giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, biểu tượng của tài lộc...

Thiềm thừ xanh chiêu tài K148M

Thiềm thừ xanh chiêu tài K148M

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) bột đá mạ màu xanh, dạng xoay trên đế gỗ (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính x cao): 12cm x 13cm + Khối lượng: 750g + Ý nghĩa: Bát Phương Chiêu Tài – giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, biểu tượng của tài...

Thiềm thừ vàng nhỏ K149M

Thiềm thừ vàng nhỏ K149M

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) bột đá mạ vàng, trên đế thủy tinh (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8cm x 9.5cm + Khối lượng: 700g + Ý nghĩa: Chiêu Tài – giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, biểu tượng của tài lộc...

Thiềm thừ xanh trên sen K140M

Thiềm thừ xanh trên sen K140M

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc tài lộc ) bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 14cm x 17cm + Khối lượng: 900g + Ý nghĩa: Thiềm thừ xanh trên sen đế xoay – hòa hài sanh tài, Linh vật giữ và nhả tài lộc, mang lại...

Thiềm thừ lưu ly vàng trên sen K141M

Thiềm thừ lưu ly vàng trên sen K141M

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc tài lộc ) bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 20cm x 17cm + Khối lượng: 1,6KG + Ý nghĩa: Thiềm thừ lưu ly vàng trên sen xanh nhỏ đế xoay – hòa hài sanh tài, là linh vật giữ và...

Thiềm thừ xanh nhỏ đế xoay thủy tinh K148M

Thiềm thừ xanh nhỏ đế xoay thủy tinh K148M

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc tài lộc ) bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11,5cm x 11,5cm x 14cm + Khối lượng: 800g + Ý nghĩa: Thiềm thừ xanh trên sen đế xoay – hòa hài sanh tài, Linh vật giữ và nhả tài lộc, mang lại...

Thiềm thừ vàng nhỏ đế thủy tinh K149M

Thiềm thừ vàng nhỏ đế thủy tinh K149M

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ chiêu tài, bột đá mạ vàng (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 9cm x 11cm + Khối lượng: 700G + Ý nghĩa: Thiềm thừ vàng nhỏ, đế thủy tinh – chiêu tài, Linh vật giữ và nhả tài lộc, mang đến điềm lành, may mắn...

Chiêu tài thiềm thừ K142M

Chiêu tài thiềm thừ K142M

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc tài lộc ) bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 17cm x 18cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, mang lại những điềm lành, bình an gia đạo. + Cách sử dụng:...

Thiềm thừ lưu ly K150M

Thiềm thừ lưu ly K150M

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc tài lộc ) bột đá màu (Hồng Kông)....

Thiềm thừ xanh tụ bảo H164G

Thiềm thừ xanh tụ bảo H164G

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính x cao): 13cm x 20cm + Khối lượng: 1.15kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự thu hút tài lộc, mang lại may mắn,thịnh...

Thiềm thừ ngọc hoàng long tam thể TT-HL-S4-6052

Thiềm thừ ngọc hoàng long tam thể TT-HL-S4-6052

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 13cm x 10cm + Khối lượng: 823g + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, mang đến điềm lành, may mắn trong việc làm...

Thiềm thừ ngọc hoàng long tam thể TT-HL-S4-6328

Thiềm thừ ngọc hoàng long tam thể TT-HL-S4-6328

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 12cm x 12cm + Khối lượng: 801g + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, mang đến điềm lành, may mắn trong việc làm...

Thiềm thừ ngọc hoàng long tam thể TT-HL-S4-4176

Thiềm thừ ngọc hoàng long tam thể TT-HL-S4-4176

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 11cm + Khối lượng: 528g + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, mang đến điềm lành, may mắn trong việc làm...

Thiềm thừ ngọc hoàng long tam thể TT-HL-S4-7454

Thiềm thừ ngọc hoàng long tam thể TT-HL-S4-7454

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 13cm x 13cm + Khối lượng: 943.5g + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, mang đến điềm lành, may mắn trong việc làm...

Thiềm thừ ngọc hoàng long tam thể TT-HL-S4-43450

Thiềm thừ ngọc hoàng long tam thể TT-HL-S4-43450

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 18cm x 18cm + Khối lượng: 5,5kg + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, mang đến điềm lành, may mắn trong việc làm...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 71101 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời