He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Thông tin ‘cóc ba chân đẹp’

Thiềm thừ cam xoay lớn H155G

Thiềm thừ cam xoay lớn H155G

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) bột đá màu, dạng xoay trên đế gỗ (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính x cao): 30cm x 53cm + Khối lượng: 9.4kg + Ý nghĩa: Tụ Bảo Kim Thiềm – giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, biểu tượng của tài lộc...

Thiềm thừ vàng đế xoay K144M

Thiềm thừ vàng đế xoay K144M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) bột đá mạ vàng, dạng xoay trên đế gỗ vuông (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính x cao): 14cm x 18cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: thiềm thừ vàng – Chiêu tài kim thiềm – giữ và nhả tài lộc cho gia...

Thiềm thừ cam đế gỗ K130M

Thiềm thừ cam đế gỗ K130M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) , bột đá màu ( Hồng Kông )....

Thiềm thừ vàng lưu ly K143M

Thiềm thừ vàng lưu ly K143M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) , bột đá màu ( Hồng Kông ). + Kích thước (đường kính x cao): 16cm x 15cm....

Thiềm thừ xanh tụ bảo lưu ly E070

Thiềm thừ xanh tụ bảo lưu ly E070

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) bột đá mạ màu xanh, dạng đế xoay (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 15cm x 19cm....

Thiềm thừ trên lá sen A092

Thiềm thừ trên lá sen A092

+ Chất liệu và hoàn thiện: thiềm thừ , cóc ba chân bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài x rộng x cao): 30cm x 25cm x 35cm + Khối lượng: 4.2kg + Ý nghĩa: Hài Hòa Tụ Bảo – nhả tài lộc vào trong nhà, giữ tiền bạc, của cải, mang điềm lành cho gia...

Thiềm thừ kéo cải K128M

Thiềm thừ kéo cải K128M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng thiềm thừ ( cóc ba chân ) kéo bắp cải bằng bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 14cm x 27cm + Khối lượng: 2 kg + Ý nghĩa: Kim thiềm vượng tài – thiềm thừ là linh vật số 2 giúp giữ...

Thiềm thừ cam K129M

Thiềm thừ cam K129M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ cam (cóc tài lộc) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 20cm x 32cm + Khối lượng: 3.7kg + Ý nghĩa:Thiềm thừ cam trên xe có hủ tài lộc – niên tụ tài, giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, mang...

Thiềm thừ kéo vàng K146M

Thiềm thừ kéo vàng K146M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) bột đá mạ vàng, dạng xoay trên đế gỗ vuông (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 37cm x 23cm x 33cm + Khối lượng: 4.3kg + Ý nghĩa: Tài Nguyên Cuồn Cuộn – giữ và nhả tài lộc cho gia chủ,...

Thiềm thừ xanh nhỏ K148M

Thiềm thừ xanh nhỏ K148M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) bột đá màu xanh, dạng xoay trên đế gỗ (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính x cao): 12cm x 13cm + Khối lượng: 750g + Ý nghĩa: thiềm thừ xanh chiêu tài – Bát Phương Chiêu Tài – giữ và nhả tài lộc cho...

Thiềm thừ đỏ đế xoay K141M

Thiềm thừ đỏ đế xoay K141M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) , bột đá màu ( Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 15cm. + Khối lượng: 1.2Kg....

Thiềm thừ phúc lộc vượng tài F066

Thiềm thừ phúc lộc vượng tài F066

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ phúc lộc vượng tài bột đá giả đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 15cm x 29cm + Khối lượng: 1,5kg + Ý nghĩa: Thiềm thừ phúc lộc vượng tài,Linh vật giữ và nhả tài lộc, mang đến điềm lành, may mắn bình an...

Thiềm thừ giả đồng E076

Thiềm thừ giả đồng E076

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ chiêu tài tấn bảo, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 15cm x 16cm + Khối lượng: 1,5kg + Ý nghĩa: Thiềm thừ giả đồng – chiêu tài tấn bảo.Linh vật giữ và nhả tài lộc, mang đến điềm lành, may...

Thiềm thừ vàng đế gỗ vuông A106

Thiềm thừ vàng đế gỗ vuông A106

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ chiêu tài tấn bảo, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 30cm x 33cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: Thiềm thừ vàng đế gỗ vuông – chiêu tài tấn bảo.Linh vật giữ và nhả tài lộc, mang đến điềm...

Thiềm thừ đỏ trên sen K141M

Thiềm thừ đỏ trên sen K141M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) bột đá mạ màu, dạng xoay trên đế gỗ (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính x cao): 21cm x 18cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa: Hài Hòa Sanh Tài – giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, biểu tượng của tài...

Thiềm thừ xanh chiêu tài K148M

Thiềm thừ xanh chiêu tài K148M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ( cóc ba chân ) bột đá mạ màu xanh, dạng xoay trên đế gỗ (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính x cao): 12cm x 13cm + Khối lượng: 750g + Ý nghĩa: Bát Phương Chiêu Tài – giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, biểu tượng của...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 75177 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời