Cầu thạch anh vàng M191-2244

Cầu thạch anh vàng M191-2244

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh vàng non (Nam Mỹ). + Kích thước (đường kính): 10.2cm + Khối lượng: 1.324gr + Ý nghĩa: là loại đá của doanh nhân, tượng trưng cho thu hút tài lộc, mang lại may mắn trong công việc, kinh doanh....

Cầu thạch anh vàng M191-3256

Cầu thạch anh vàng M191-3256

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá thạch anh vàng non (Nam Mỹ). + Kích thước (đường kính): 11.5cm + Khối lượng: 1.926gr + Ý nghĩa: là loại đá của doanh nhân, tượng trưng cho thu hút tài lộc, mang lại may mắn trong công việc, kinh...

Quả cầu thạch anh hồng M181-2905

Quả cầu thạch anh hồng M181-2905

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá thạch anh hồng ( Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 8.5cm + Khối lượng: 763.3gr + Ý nghĩa: kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền đạt sự đồng cảm và nhạy cảm, tăng sự lãng mạn, tạo nhân duyên với khách hàng, hợp mệnh Hỏa, Thổ, Thủy. + Cách...

Quả cầu thạch anh hồng M181-2396

Quả cầu thạch anh hồng M181-2396

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá thạch anh hồng ( Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 8cm + Khối lượng: 628.7gr + Ý nghĩa: kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền đạt sự đồng cảm và nhạy cảm, tăng sự lãng mạn, tạo nhân duyên với khách hàng, hợp mệnh Hỏa, Thổ, Thủy. + Cách...

Quả cầu thạch anh hồng M181-4858

Quả cầu thạch anh hồng M181-4858

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá thạch anh hồng ( Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 10cm + Khối lượng: 1.28kg + Ý nghĩa: kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền đạt sự đồng cảm và nhạy cảm, tăng sự lãng mạn, tạo nhân duyên với khách hàng, hợp mệnh Hỏa, Thổ, Thủy. + Cách...

Quả cầu thạch anh hồng M181-8434

Quả cầu thạch anh hồng M181-8434

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá thạch anh hồng ( Nam Mỹ) + Kích thước (đường kính): 12.5cm + Khối lượng: 2.226kg + Ý nghĩa: kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền đạt sự đồng cảm và nhạy cảm, tăng sự lãng mạn, tạo nhân duyên với khách hàng, hợp mệnh Hỏa, Thổ, Thủy. + Cách...

Quả cầu đá xà cừ M184-4016

Quả cầu đá xà cừ M184-4016

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá xà cừ (Nam Mỹ). + Kích thước (đường kính) : 9.3cm + Khối lượng : 1.1kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của công việc thuận lơi, suôn sẻ, là một hòn đá quyền lực, giúp thực hiện hóa giấc mơ và mục tiêu....

Quả cầu đá xà cừ M184-4052

Quả cầu đá xà cừ M184-4052

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá xà cừ (Nam Mỹ). + Kích thước (đường kính) : 9.5cm + Khối lượng : 1.2kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của công việc thuận lơi, suôn sẻ, là một hòn đá quyền lực, giúp thực hiện hóa giấc mơ và mục tiêu. Giúp tăng cường trực giác, kích thích...

Quả cầu đá xà cừ M184-5396

Quả cầu đá xà cừ M184-5396

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá xà cừ (Nam Mỹ)....

Quả cầu đá xà cừ M184-7076

Quả cầu đá xà cừ M184-7076

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá xà cừ (Nam Mỹ). + Kích thước (đường kính) : 11.5cm + Khối lượng : 2.1kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của công việc thuận lơi, suôn sẻ, là một hòn đá quyền lực, giúp thực hiện hóa giấc mơ và mục...

Quả cầu đá xà cừ M184-7748

Quả cầu đá xà cừ M184-7748

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá xà cừ (Nam Mỹ). + Kích thước (đường kính) : 12.2cm + Khối lượng : 2.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của công việc thuận lơi, suôn sẻ, là một hòn đá quyền lực, giúp thực hiện hóa giấc mơ và mục...

Quả cầu đá Thanh Kim M182-13618

Quả cầu đá Thanh Kim M182-13618

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá Thanh Kim xanh thẩm (Nam Mỹ)....

Quả cầu đá Thanh Kim M182-10678

Quả cầu đá Thanh Kim M182-10678

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá Thanh Kim xanh thẩm (Nam Mỹ)....

Quả cầu đá Thanh Kim M182-8840

Quả cầu đá Thanh Kim M182-8840

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá Thanh Kim xanh thẩm (Nam Mỹ). + Kích thước (đường kính): 9.6cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: kích hoạt cung trí tuệ, may mắn trong công danh, sự nghiệp....

Quả cầu đá Thanh Kim M182-3613

Quả cầu đá Thanh Kim M182-3613

+ Chất liệu và xuất xứ: Qủa cầu đá Thanh Kim xanh thẩm (Nam Mỹ). + Kích thước (đường kính): 7cm + Khối lượng: 488.8g + Ý nghĩa: kích hoạt cung trí tuệ, may mắn trong công danh, sự nghiệp. Hợp cho mệnh Mộc, Thủy, Kim....


Cua Hang Phong Thuy, Cửa Hàng Phong Thủy, Cửa Hàng Bán Đồ Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 45055 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời