Phật quan âm mắt mèo nhỏ S6077

Phật quan âm mắt mèo nhỏ S6077

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam)....

Phật A Di Đà ( Tuổi Hợi ) S1135-12

Phật A Di Đà ( Tuổi Hợi ) S1135-12

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh A Di Đà tuổi Hợi, bằng đá mắt mèo. (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật A Di Đà bổ trợ cho người tuổi Hợi cư trú tại thế giới Tây...

Phật A Di Đà ( Tuổi Tuất ) S1135-11

Phật A Di Đà ( Tuổi Tuất ) S1135-11

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh A Di Đà tuổi Tuất, bằng đá mắt mèo. (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật A Di Đà bổ trợ cho người tuổi Tuất cư trú tại thế giới Tây...

Phật Bất Động Minh Vương ( Tuổi Dậu ) S1135-10

Phật Bất Động Minh Vương ( Tuổi Dậu ) S1135-10

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh tuổi Dậu, bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12gr + Ý nghĩa: Phật Bất Động Minh Vương bổ trợ cho người tuổi Dậu, những người sinh năm Dậu coi Bất Động Minh...

Phật Như Lai Đại Nhật  ( Tuổi Thân ) S1135-9

Phật Như Lai Đại Nhật ( Tuổi Thân ) S1135-9

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh Tuổi Thân, bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12gr + Ý nghĩa: Phật Như Lai Đại Nhật bổ trợ cho người tuổi Thân đại diện cho trí tuệ Phật giáo tối cao,...

Phật Đại Thế Chí Bồ Tát ( Tuổi Ngọ ) S1135-7

Phật Đại Thế Chí Bồ Tát ( Tuổi Ngọ ) S1135-7

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh tuổi Ngọ, bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12gr + Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Ngọ tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ,...

Phật Như Lai Đại Nhật  ( Tuổi Mùi  ) S1135-8

Phật Như Lai Đại Nhật ( Tuổi Mùi ) S1135-8

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh Tuổi Mùi , bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12gr + Ý nghĩa: Phật Như Lai Đại Nhật bổ trợ cho người tuổi Mùi đại diện cho trí tuệ Phật giáo tối...

Phật Phổ Hiền Bồ Tát ( Tuổi Tỵ )  S1135-6

Phật Phổ Hiền Bồ Tát ( Tuổi Tỵ ) S1135-6

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh tuổi Tỵ, bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12gr + Ý nghĩa: Phật Phổ Hiền Bồ tát bổ trợ cho người tuổi Tỵ, là thần bảo vệ cho những người sinh năm...

Phật Phổ Hiền Bồ Tát ( Tuổi Thìn ) S1135-5

Phật Phổ Hiền Bồ Tát ( Tuổi Thìn ) S1135-5

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh tuổi Thìn, bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12gr + Ý nghĩa: Phật Phổ Hiền Bồ tát bổ trợ cho người tuổi Thìn, là thần bảo vệ cho những người sinh năm...

Phật Văn Thù Bồ Tát ( Tuổi Mão ) S1135-4

Phật Văn Thù Bồ Tát ( Tuổi Mão ) S1135-4

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh tuổi Mẹo, bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12gr + Ý nghĩa: Phật Văn Thù Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Mẹo biểu tượng cho bình an, che chở bảo vệ,...

Phật Hư Không Tạng Bồ Tát  ( Tuổi Dần ) S1135-3

Phật Hư Không Tạng Bồ Tát ( Tuổi Dần ) S1135-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh Tuổi Dần, bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12gr + Ý nghĩa: Phật Hư Không Tạng Bồ tát bổ trợ cho người tuổi Dần có trí tuệ cao siêu, mang sức mạnh...

Phật Hư Không Tạng Bồ Tát  ( Tuổi Sửu ) S1135-2

Phật Hư Không Tạng Bồ Tát ( Tuổi Sửu ) S1135-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh Tuổi Sửu, bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12gr + Ý nghĩa: Phật Hư Không Tạng Bồ tát bổ trợ cho người tuổi Sửu có trí tuệ cao siêu, mang sức mạnh...

Tỳ hưu vẩy rồng hắc ngà lưng đệm ngọc S6065

Tỳ hưu vẩy rồng hắc ngà lưng đệm ngọc S6065

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá thạch anh đen (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng ): 4,1cm x 2,5cm + Khối lượng: 24g + Ý nghĩa: linh vật số 1 hút tiền tài, trừ tà, tránh tiểu nhân thị phị, may mắn trong làm ăn kinh doanh + Cách sử dụng: trang sức...

Tỳ hưu vểnh cánh đá mắt mèo S6033

Tỳ hưu vểnh cánh đá mắt mèo S6033

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ đá mắt mèo đứng_ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1cm x 2,5 cm + Khối lượng: 13g + Ý nghĩa: Tỳ hưu vểnh cánh đá mắt mèo có tác dụng chiêu tài, phát lộc ,tránh tà khí, thuận lợi trong kinh...

Tỳ hưu trên quả cầu mắt mèo S6204

Tỳ hưu trên quả cầu mắt mèo S6204

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ đá mắt mèo (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3,7cm x 2,2cm x 2,2 cm + Khối lượng: 17,5g + Ý nghĩa: Tỳ hưu trên quả cầu mắt mèo có tác dụng chiêu tài, phát lộc ,tránh tà khí, thuận lợi trong kinh doanh...

Tỳ hưu cõng tiền đá thanh kim S6028

Tỳ hưu cõng tiền đá thanh kim S6028

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ đá thanh kim (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3,5cm x 1,8cm x 1,3 cm + Khối lượng: 13,5g + Ý nghĩa: Tỳ hưu cõng tiền đá thanh kim là linh vật số 1 trong phong thủy về hút tài lộc, công việc thăng...

Mặt tỳ hưu phỉ thúy A+ nhỏ S6283

Mặt tỳ hưu phỉ thúy A+ nhỏ S6283

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 2,5cm x 1.5cm x 0,8cm + Khối lượng: 10g + Ý nghĩa: Mặt tỳ hưu phỉ thúy A+ nhỏ là linh vật số 1 trong phong thủy về hút tài lộc, bổ trợ sức khỏe, giúp công...


Cua Hang Phong Thuy, Cửa Hàng Phong Thủy, Cửa Hàng Bán Đồ Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 76837 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời