Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-8761

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-8761

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 12cm x 10cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 1.109 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng, tài lộc phú quý,...

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-8872

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-8872

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 12cm x 12cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 1.123 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng, tài lộc phú quý,...

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-4961

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-4961

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 8cm x 5cm + Khối lượng: 628 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng, tài lộc phú quý, điều may mắn,...

Thiềm thừ đồng nhỏ G251

Thiềm thừ đồng nhỏ G251

+ Chất liệu và xuất xứ: Đồng nguyên chất (Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7.5cm x 7cm x 5.5cm ....

Hồ lô trơn bóng lớn G215

Hồ lô trơn bóng lớn G215

+ Chất liệu và xuất xứ: Hồ lô trơn bóng lớn đồng nguyên chất (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 8cm x 17.5cm + Khối lượng: 500g + Ý nghĩa: là biểu tượng may mắn về sức khỏe, gắn kết tình cảm vợ chồng....

Hồ lô trơn bóng nhỏ G217

Hồ lô trơn bóng nhỏ G217

+ Chất liệu và xuất xứ: Hồ lô trơn bóng nhỏ đồng nguyên chất (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 3cm x 6,5cm + Khối lượng: 50g + Ý nghĩa: là biểu tượng may mắn, bình an, sức khỏe, gắn kết tình cảm vợ chồng. Ngoài ra còn hóa giải hung khí sát...

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-5048

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-5048

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 11cm x 11cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 639 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng, tài lộc phú quý,...

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-5704

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-5704

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 10cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 722 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng, tài lộc phú quý,...

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-5933

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-5933

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương)....

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-6375

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-6375

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 12cm x 9.5cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 807 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng, tài lộc phú quý,...

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-6581

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-6581

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 10.5cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 833 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng, tài lộc phú quý,...

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-7007

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-7007

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18.5cm x 12cm x 8cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 887 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng, tài lộc phú quý,...

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-7402

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-7402

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 10.5cm x 10cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 937 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng, tài lộc phú quý,...

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-7521

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-7521

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương)....

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-8706

Cóc ngọc Hoàng Long TT-HL-S5-8706

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17.5cm x 11.5cm x 11.5cm (bao gồm đế) + Khối lượng: 1.102 gr + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, đem lại sự thịnh vượng, tài lộc phú quý,...


Cua Hang Phong Thuy, Cửa Hàng Phong Thủy, Cửa Hàng Bán Đồ Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 28045 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời