Chuông gió 4 chuông đồng CG1210

Chuông gió 4 chuông đồng CG1210

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 chuông đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 41cm + Khối lượng: 150gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát tài và...

Chuông gió 5 ống nhôm CG1211

Chuông gió 5 ống nhôm CG1211

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm, màu vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 43cm + Khối lượng: 150gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát...

Chuông gió 4 ống nhôm CG1212

Chuông gió 4 ống nhôm CG1212

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 ống nhôm, hình cá chép màu đỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 46cm + Khối lượng: 90gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón...

Chuông gió 5 chuông đồng CG1217

Chuông gió 5 chuông đồng CG1217

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 28cm + Khối lượng: 100gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát tài và...

Chuông gió 9 chuông đồng CG1218

Chuông gió 9 chuông đồng CG1218

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 9 chuông đồng , 3 tầng (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 54cm + Khối lượng: 250gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may,...

Chuông gió 5 ống nhôm CG1222

Chuông gió 5 ống nhôm CG1222

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm, hình ông mặt trời (tại Việt Nam). + Kích thước (Dài ): 55cm + Khối lượng: 150gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận...

Quả cầu thạch anh trắng đặt biệt HM164-7044

Quả cầu thạch anh trắng đặt biệt HM164-7044

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá thạch anh trắng đặt biệt (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 9.3cm. + Khối lượng: 1.2kg....

Quả cầu thạch anh trắng đặt biệt HM164-4938

Quả cầu thạch anh trắng đặt biệt HM164-4938

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá thạch anh trắng đặt biệt (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 8.2cm. + Khối lượng: 820gr....

Quả cầu đá mắt mèo HM153-1795

Quả cầu đá mắt mèo HM153-1795

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam)....

Quả cầu đá mắt mèo HM153-2150

Quả cầu đá mắt mèo HM153-2150

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7.3cm. + Khối lượng:...

Quả cầu đá mắt mèo HM153-2016

Quả cầu đá mắt mèo HM153-2016

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7.2cm....

Quả cầu đá mắt mèo HM153-842

Quả cầu đá mắt mèo HM153-842

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 5.4cm. + Khối lượng: 237gr....

Quả cầu thạch anh vàng non HM155-649

Quả cầu thạch anh vàng non HM155-649

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá thạch anh vàng non (tại Việt Nam). + Kích thướt (đường kính):...

Quả cầu thạch anh vàng non HM155-672

Quả cầu thạch anh vàng non HM155-672

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá thạch anh vàng non (tại Việt Nam). + Kích thướt (đường kính): 6.4cm. + Khối lượng:...

Quả cầu thạch anh vàng non HM155-1186

Quả cầu thạch anh vàng non HM155-1186

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá thạch anh vàng non (tại Việt Nam)....

Quả cầu thạch anh vàng non HM155-556

Quả cầu thạch anh vàng non HM155-556

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá thạch anh vàng non (tại Việt Nam)....

Quả cầu ngọc Đông Linh HM158-1028

Quả cầu ngọc Đông Linh HM158-1028

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá ngọc Đông Linh (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 5.4cm. + Khối lượng:...


Cua Hang Phong Thuy, Cửa Hàng Phong Thủy, Cửa Hàng Bán Đồ Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 66188 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời