Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-7006

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-7006

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh lý (Myanmar, Miến Điện)....

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-8222

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-8222

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh lý (Myanmar, Miến Điện)....

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-9042

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2003-9042

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng): 5.42cm x 3.3cm + Khối lượng: 30.65g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa sát. + Cách...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-2862

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-2862

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân vàng xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng): 3.2cm x 1.4cm + Khối lượng: 7.95g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa sát. + Cách sử dụng: Trang sức...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-3222

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-3222

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân vàng xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng): 3.4cm x 1.5cm + Khối lượng: 8.95g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa sát. + Cách sử dụng: Trang sức...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-3305

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-3305

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân vàng xanh lý (Myanmar, Miến Điện)....

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-4745

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-4745

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân vàng xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng): 3.1cm x 1.9cm + Khối lượng: 13.18g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-4234

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-4234

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân vàng xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng): 3.5cm x 1.9cm + Khối lượng: 11.76g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-5320

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2006-5320

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân vàng xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng): 3.3cm x 1.8cm + Khối lượng: 14.77g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa sát. + Cách sử dụng: Trang sức...

Chuỗi ruby xanh S1130-5527

Chuỗi ruby xanh S1130-5527

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh (gần với ruby ). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn, 16 bi. + Khối lượng: 62.8g + Ý nghĩa: bổ trợ về sức khỏe, giúp giảm mệt mỏi, giúp ngủ ngon,…may mắn cho người sử dụng, công việc suôn...

Chuỗi ruby xanh S1130-5113

Chuỗi ruby xanh S1130-5113

+ Chất liệu và xuất xứ: Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh (gần với ruby ). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn, 17 bi. + Khối lượng: 58.1g + Ý nghĩa: bổ trợ về sức khỏe, giúp giảm mệt mỏi, giúp ngủ ngon,…may mắn cho người sử dụng, công việc suôn...

Chuỗi thạch anh tóc đồng đỏ S2053-S5-2772

Chuỗi thạch anh tóc đồng đỏ S2053-S5-2772

+ Chất liệu và xuất xứ: Thạch Anh tóc đồng đỏ (Nam Mỹ ). + Kích thước: bi 1cm. + Khối lượng: 44g....

Chuỗi thạch anh tóc đồng đỏ S2053-S5-1953

Chuỗi thạch anh tóc đồng đỏ S2053-S5-1953

+ Chất liệu và xuất xứ: Thạch Anh tóc đồng đỏ (Nam Mỹ )....

Chuỗi thanh kim xanh đậm S2057-S5-2891

Chuỗi thanh kim xanh đậm S2057-S5-2891

+ Chất liệu và xuất xứ: đá thanh kim (Nam Mỹ )....

Chuỗi thanh kim xanh đậm S2057-S5-1475

Chuỗi thanh kim xanh đậm S2057-S5-1475

+ Chất liệu và xuất xứ: đá thanh kim (Nam Mỹ ). + Kích thước: bi 0.7cm....


Cua Hang Phong Thuy, Cửa Hàng Phong Thủy, Cửa Hàng Bán Đồ Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 34814 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời