Tam Dương vàng trăng đỏ H038G

Tam Dương vàng trăng đỏ H038G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 15cm x 41cm....

Dê cát tường tụ bảo H046G

Dê cát tường tụ bảo H046G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá mạ vàng non (Hồng Kông)....

Dê kéo đầy lộc H033G

Dê kéo đầy lộc H033G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 34.5cm x 16cm x 37cm. + Khối lượng:...

Dê kéo cải vàng H032G

Dê kéo cải vàng H032G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá mạ vàng non (Hồng Kông)....

Tam Dương trắng H019G

Tam Dương trắng H019G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 12cm x...

Quan công vàng kim E270

Quan công vàng kim E270

+ Chất liệu và xuất xứ: Quan công bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 13cm x 57cm....

Tam Dương vàng H095G

Tam Dương vàng H095G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 20cm x 51cm. + Khối lượng:...

Tam Dương vàng H016G

Tam Dương vàng H016G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá mạ vàng non (Hồng Kông)....

Dê dương danh phú quý H031G

Dê dương danh phú quý H031G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 10cm x 27cm....

Cá đỏ phú quý hữu dư E203

Cá đỏ phú quý hữu dư E203

+ Chất liệu và xuất xứ : Cá bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 30cm x 16cm x 45cm. + Khối lượng : kg....

Tam Dương vàng H040G

Tam Dương vàng H040G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 20cm x 30cm. + Khối lượng:...

Dê vàng mặt trăng H077G

Dê vàng mặt trăng H077G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 12cm x...

Dê kéo xe tiền vàng H033G

Dê kéo xe tiền vàng H033G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê kéo xe tiền vàng, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 16cm x 35cm + Khối lượng: 3.6kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Dê xanh đằng vân H065G

Dê xanh đằng vân H065G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê xanh cưỡi mây, bột đá màu (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 10cm x 24cm + Khối lượng: 1.9kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối quan hệ...

Tam đa vàng bên cây đa H020G

Tam đa vàng bên cây đa H020G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam đa vàng bên cây đa, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 25cm x 45cm + Khối lượng: 4.2kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho...


Cua Hang Phong Thuy, Cửa Hàng Phong Thủy, Cửa Hàng Bán Đồ Phong Thủy


Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 53174 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời