He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Danh mục ‘Phong Thủy Phú Nhuận’

Trụ thạch anh vàng H055-535

Trụ thạch anh vàng H055-535

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh vàng non ( Golden Calcite ) (Nam Mỹ). + Kích thước (cao x rộng): 11cm x 4cm + Khối lượng: 262 g (2.040.000 / 1 KG) + Ý nghĩa: là loại đá của doanh nhân, tượng trưng cho thu hút tài lộc, biểu tượng công việc trụ vững, thăng...

Trụ thạch anh vàng H055-629

Trụ thạch anh vàng H055-629

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh vàng non ( Golden Calcite ) (Nam Mỹ). + Kích thước (cao x rộng): 11cm x 5cm + Khối lượng: 308 g (2.040.000 / 1 KG) + Ý nghĩa: là loại đá của doanh nhân, tượng trưng cho thu hút tài lộc, biểu tượng công việc trụ vững, thăng...

Trụ thạch anh vàng H055-635

Trụ thạch anh vàng H055-635

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh vàng non ( Golden Calcite ) (Nam Mỹ). + Kích thước (cao x rộng): 11.5cm x 4.3cm + Khối lượng: 311 g (2.040.000 / 1 KG) + Ý nghĩa: là loại đá của doanh nhân, tượng trưng cho thu hút tài lộc, biểu tượng công việc trụ vững, thăng...

Trụ thạch anh vàng H055-712

Trụ thạch anh vàng H055-712

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh vàng non ( Golden Calcite ) (Nam Mỹ). + Kích thước (cao x rộng): 13.5cm x 4cm + Khối lượng: 349 g (2.040.000 / 1 KG) + Ý nghĩa: là loại đá của doanh nhân, tượng trưng cho thu hút tài lộc, biểu tượng công việc trụ vững, thăng...

Trụ thạch anh vàng H055-740

Trụ thạch anh vàng H055-740

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh vàng non ( Golden Calcite ) (Nam Mỹ). + Kích thước (cao x rộng): 14cm x 4cm + Khối lượng: 363 g (2.040.000 / 1 KG) + Ý nghĩa: là loại đá của doanh nhân, tượng trưng cho thu hút tài lộc, biểu tượng công việc trụ vững, thăng...

Trụ thạch anh vàng H055-774

Trụ thạch anh vàng H055-774

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh vàng non ( Golden Calcite ) (Nam Mỹ). + Kích thước (cao x rộng): 15.5cm x 4cm + Khối lượng: 379 g (2.040.000 / 1 KG) + Ý nghĩa: là loại đá của doanh nhân, tượng trưng cho thu hút tài lộc, biểu tượng công việc trụ vững, thăng...

Trụ đá thạch anh tím H053-515

Trụ đá thạch anh tím H053-515

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh tím ( Hồng Kông ). + Kích thước ( đường kính x cao): 2.3cm – 9cm...

Trụ đá thạch anh tím H053-955

Trụ đá thạch anh tím H053-955

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh tím ( Hồng Kông ). + Kích thước ( đường kính x cao): 3.7cm – 9cm . + Khối lượng: 117...

Trụ đá thạch anh tím H053-1118

Trụ đá thạch anh tím H053-1118

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh tím ( Hồng Kông )....

Trụ đá thạch anh tím H053-1388

Trụ đá thạch anh tím H053-1388

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh tím ( Hồng Kông )....

Trụ đá thạch anh tím H053-1673

Trụ đá thạch anh tím H053-1673

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh tím ( Hồng Kông ). + Kích thước ( đường kính x cao): 4cm – 10.8cm...

Trụ đá thạch anh tím H053-1551

Trụ đá thạch anh tím H053-1551

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh tím ( Hồng Kông ). + Kích thước ( đường kính x cao): 4cm – 10.3cm . + Khối lượng: 190...

Trụ đá thạch anh tím H053-1779

Trụ đá thạch anh tím H053-1779

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh tím ( Hồng Kông ). + Kích thước ( đường kính x cao): 4cm – 10.8cm . + Khối lượng: 218...

Trụ đá thạch anh tím H053-2097

Trụ đá thạch anh tím H053-2097

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh tím ( Hồng Kông ). + Kích thước ( đường kính x cao): 5cm – 10cm . + Khối lượng: 257...

Trụ đá thạch anh tím H053-2253

Trụ đá thạch anh tím H053-2253

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ đá thạch anh tím ( Hồng Kông )....

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 44354 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời