He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Danh mục ‘Phong Thủy Phú Nhuận’

Bông thạch anh tím H085-992

Bông thạch anh tím H085-992

+ Chất liệu và xuất xứ: Bông thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 10cm x 12cm + Khối lượng:540 gram (1.836.000 / 1kg) + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm tính,...

Bông thạch anh tím H085-766

Bông thạch anh tím H085-766

+ Chất liệu và xuất xứ: Bông thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 12cm x 13cm + Khối lượng:417 gram (1.836.000 / 1kg) + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm tính,...

Bông thạch anh tím H085-1300

Bông thạch anh tím H085-1300

+ Chất liệu và xuất xứ: Bông thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 13cm + Khối lượng: 708 gram (1.836.000 / 1kg) + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm...

Bông thạch anh tím H085-1416

Bông thạch anh tím H085-1416

+ Chất liệu và xuất xứ: Bông thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10.5cm x 14cm + Khối lượng: 771 gram (1.836.000 / 1kg) + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm...

Bông thạch anh tím H085-1642

Bông thạch anh tím H085-1642

+ Chất liệu và xuất xứ: Bông thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 11cm x 12cm + Khối lượng: 894 gram (1.836.000 / 1kg) + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm...

Bông thạch anh tím H085-3314

Bông thạch anh tím H085-3314

+ Chất liệu và xuất xứ: Bông thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 17cm x 26cm + Khối lượng: 1805 gram (1.836.000 / 1kg) + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm...

Bông thạch anh tím H084-2926

Bông thạch anh tím H084-2926

+ Chất liệu và xuất xứ: Bông thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 12cm x 17cm + Khối lượng: 1615 gram (2.652.000 / 1kg) + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm...

Quả cầu dạ quang M186-2190

Quả cầu dạ quang M186-2190

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá dạ quang xanh tím (Hồng Kông)....

Quả cầu dạ quang M186-2549

Quả cầu dạ quang M186-2549

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá dạ quang xanh tím (Hồng Kông)....

Quả cầu dạ quang M186-2568

Quả cầu dạ quang M186-2568

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá dạ quang xanh tím (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 6.6 cm. + Khối lượng: 674 gr ( 3.780.000/ 1 kg) + Ý nghĩa: Quả cầu dạ quang giúp Tăng sự tập trung và giúp ích trong việc ra quyết định, giúp bạn cảm nhận trước những điều tiêu...

Quả cầu dạ quang M186-2742

Quả cầu dạ quang M186-2742

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá dạ quang xanh tím (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 6.7 cm. + Khối lượng: 720 gr ( 3.780.000/ 1 kg) + Ý nghĩa: Quả cầu dạ quang giúp Tăng sự tập trung và giúp ích trong việc ra quyết định, giúp bạn cảm nhận trước những điều tiêu...

Quả cầu dạ quang M186-3167

Quả cầu dạ quang M186-3167

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá dạ quang xanh tím (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 7 cm. + Khối lượng: 830 gr ( 3.780.000/ 1 kg) + Ý nghĩa: Quả cầu dạ quang giúp Tăng sự tập trung và giúp ích trong việc ra quyết định, giúp bạn cảm nhận trước những điều tiêu...

Quả cầu dạ quang M186-2798

Quả cầu dạ quang M186-2798

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá dạ quang xanh tím (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 6.8...

Quả cầu dạ quang M186-3894

Quả cầu dạ quang M186-3894

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá dạ quang xanh tím (Hồng Kông)....

Quả cầu dạ quang M186-5209

Quả cầu dạ quang M186-5209

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá dạ quang xanh tím (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 9 cm. + Khối lượng: 1370 gr ( 3.780.000/ 1 kg) + Ý nghĩa: Quả cầu dạ quang giúp Tăng sự tập trung và giúp ích trong việc ra quyết định, giúp bạn cảm nhận trước những điều tiêu...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 46958 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời