He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Danh mục ‘Phong Thủy Phú Nhuận’

Quả cầu đá đỏ bích M192-427

Quả cầu đá đỏ bích M192-427

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ bích (Hồng Kông)....

Quả cầu đá đỏ bích M192-711

Quả cầu đá đỏ bích M192-711

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ bích (Hồng Kông)....

Quả cầu đá đỏ bích M192-760

Quả cầu đá đỏ bích M192-760

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ bích (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 6 cm....

Quả cầu đá đỏ bích M192-834

Quả cầu đá đỏ bích M192-834

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ bích (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 6.2...

Quả cầu đá đỏ bích M192-875

Quả cầu đá đỏ bích M192-875

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ bích (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 6.4 cm. + Khối lượng: 313 gr + Ý nghĩa: Quả cầu đỏ bích có tác dụng thúc đẩy năng lượng vật lý, giúp cân bằng sự rung động của cơ...

Quả cầu đá đỏ bích M192-943

Quả cầu đá đỏ bích M192-943

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ bích (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 6.5 cm. + Khối lượng: 338 gr + Ý nghĩa: Quả cầu đỏ bích có tác dụng thúc đẩy năng lượng vật lý, giúp cân bằng sự rung động của cơ...

Quả cầu đá đỏ bích M192-1226

Quả cầu đá đỏ bích M192-1226

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ bích (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 7 cm. + Khối lượng: 438 gr + Ý nghĩa: Quả cầu đỏ bích có tác dụng thúc đẩy năng lượng vật lý, giúp cân bằng sự rung động của cơ...

Quả cầu đá đỏ bích M192-1936

Quả cầu đá đỏ bích M192-1936

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ bích (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 8.5 cm. + Khối lượng: 702 gr + Ý nghĩa: Quả cầu đỏ bích có tác dụng thúc đẩy năng lượng vật lý, giúp cân bằng sự rung động của cơ...

Quả cầu đá đỏ bích M192-2170

Quả cầu đá đỏ bích M192-2170

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ bích (Hồng Kông)....

Quả cầu xà cừ M184-1640

Quả cầu xà cừ M184-1640

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá dạ quang xanh tím (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 7 cm....

Quả cầu xà cừ M184-1714

Quả cầu xà cừ M184-1714

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá xà cừ (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 7.1...

Quả cầu xà cừ M184-2016

Quả cầu xà cừ M184-2016

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá xà cừ (Hồng Kông)....

Quả cầu xà cừ M184-1881

Quả cầu xà cừ M184-1881

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá xà cừ (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 7.2 cm. + Khối lượng: 551 gr ( 3.360.000/ 1 kg) + Ý nghĩa: một hòn đá quyền lực, gúp thực hiện hóa giấc mơ và mục tiêu....

Quả cầu xà cừ M184-3720

Quả cầu xà cừ M184-3720

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá xà cừ (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 9 cm. + Khối lượng: 1098 gr ( 3.360.000/ 1 kg) + Ý nghĩa: một hòn đá quyền lực, gúp thực hiện hóa giấc mơ và mục tiêu....

Quả cầu xà cừ M184-4721

Quả cầu xà cừ M184-4721

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá xà cừ (Hồng Kông). + Kích thước (đường kính): 10.5...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 47073 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời