He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Danh mục ‘Phong Thủy Phú Nhuận’

Trụ ngọc đông linh H052-1-1740

Trụ ngọc đông linh H052-1-1740

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng Đá ngọc đông linh (Hồng Kông). + Kích thước (cao x rộng): 14cm x 4.5cm + Khối lượng: 328g (5.304.000 / 1 kg) + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử, giúp tinh thần tập trung cao, biểu tượng...

Trụ ngọc đông linh H052-1-1973

Trụ ngọc đông linh H052-1-1973

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng Đá ngọc đông linh (Hồng Kông). + Kích thước (cao x rộng): 14.5cm x 5cm + Khối lượng: 314g (5.304.000 / 1 kg) + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử, giúp tinh thần tập trung cao, biểu tượng...

Trụ thạch anh trắng H052-3-223

Trụ thạch anh trắng H052-3-223

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng đá thạch anh trắng tinh thể tự nhiên ( Nam Mỹ ). + Kích thước (cao x đường kính): 7.5cm x 2.2cm + Khối lượng: 42 gram + Ý nghĩa: mang lại nhiều may mắn , giúp cho công việc luôn được vững chắc công việc sẽ luôn được đi lên...

Trụ thạch anh trắng H052-3-229

Trụ thạch anh trắng H052-3-229

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng đá thạch anh trắng tinh thể tự nhiên ( Nam Mỹ )....

Trụ thạch anh trắng H052-3-244

Trụ thạch anh trắng H052-3-244

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng đá thạch anh trắng tinh thể tự nhiên ( Nam Mỹ ). + Kích thước (cao x đường kính): 7cm x 2.5cm + Khối lượng: 45 gram + Ý nghĩa: mang lại nhiều may mắn , giúp cho công việc luôn được vững chắc công việc sẽ luôn được đi lên...

Trụ thạch anh trắng H052-3-250

Trụ thạch anh trắng H052-3-250

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng đá thạch anh trắng tinh thể tự nhiên ( Nam Mỹ ). + Kích thước (cao x đường kính): 7cm x 3cm + Khối lượng: 47 gram + Ý nghĩa: mang lại nhiều may mắn , giúp cho công việc luôn được vững chắc công việc sẽ luôn được đi lên...

Trụ thạch anh trắng H052-3-266

Trụ thạch anh trắng H052-3-266

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng đá thạch anh trắng tinh thể tự nhiên ( Nam Mỹ ). + Kích thước (cao x đường kính): 8.8cm x 2cm + Khối lượng: 50 gram + Ý nghĩa: mang lại nhiều may mắn , giúp cho công việc luôn được vững chắc công việc sẽ luôn được đi lên...

Trụ thạch anh trắng H052-3-282

Trụ thạch anh trắng H052-3-282

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng đá thạch anh trắng tinh thể tự nhiên ( Nam Mỹ ). + Kích thước (cao x đường kính): 7.5cm x 2.6cm + Khối lượng: 53 gram + Ý nghĩa: mang lại nhiều may mắn , giúp cho công việc luôn được vững chắc công việc sẽ luôn được đi lên...

Trụ thạch anh trắng H052-3-313

Trụ thạch anh trắng H052-3-313

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng đá thạch anh trắng tinh thể tự nhiên ( Nam Mỹ ). + Kích thước (cao x đường kính): 6.6cm x 3cm + Khối lượng: 59 gram + Ý nghĩa: mang lại nhiều may mắn , giúp cho công việc luôn được vững chắc công việc sẽ luôn được đi lên...

Trụ thạch anh trắng H052-3-319

Trụ thạch anh trắng H052-3-319

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng đá thạch anh trắng tinh thể tự nhiên ( Nam Mỹ ). + Kích thước (cao x đường kính): 6.7cm x 2.7cm + Khối lượng: 60 gram + Ý nghĩa: mang lại nhiều may mắn , giúp cho công việc luôn được vững chắc công việc sẽ luôn được đi lên...

Trụ thạch anh trắng H052-3-340

Trụ thạch anh trắng H052-3-340

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng đá thạch anh trắng tinh thể tự nhiên ( Nam Mỹ ). + Kích thước (cao x đường kính): 7cm x 2.9cm + Khối lượng: 64 gram + Ý nghĩa: mang lại nhiều may mắn , giúp cho công việc luôn được vững chắc công việc sẽ luôn được đi lên...

Trụ thạch anh trắng H052-3-335

Trụ thạch anh trắng H052-3-335

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng đá thạch anh trắng tinh thể tự nhiên ( Nam Mỹ )....

Trụ thạch anh trắng H052-3-351

Trụ thạch anh trắng H052-3-351

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng đá thạch anh trắng tinh thể tự nhiên ( Nam Mỹ ). + Kích thước (cao x đường kính): 7cm x 2.9cm + Khối lượng: 66 gram + Ý nghĩa: mang lại nhiều may mắn , giúp cho công việc luôn được vững chắc công việc sẽ luôn được đi lên...

Trụ thạch anh trắng H052-3-541

Trụ thạch anh trắng H052-3-541

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng đá thạch anh trắng tinh thể tự nhiên ( Nam Mỹ )....

Trụ thạch anh trắng H052-3-361

Trụ thạch anh trắng H052-3-361

+ Chất liệu và xuất xứ: Trụ bằng đá thạch anh trắng tinh thể tự nhiên ( Nam Mỹ ). + Kích thước (cao x đường kính): 7cm x 2.9cm + Khối lượng: 66 gram + Ý nghĩa: mang lại nhiều may mắn , giúp cho công việc luôn được vững chắc công việc sẽ luôn được đi lên...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 43664 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời

cialis prescription online