He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Danh mục ‘Phong Thủy Gò Vấp’

Mã não lát tài lộc H092 – 758

Mã não lát tài lộc H092 – 758

+ Chất liệu và xuất xứ: Mã não lát tài lộc (Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 5cm x 16.5cm . + Khối lượng: 190kg....

Mã não lát tài lộc H092 – 587

Mã não lát tài lộc H092 – 587

+ Chất liệu và xuất xứ: Mã não lát tài lộc (Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11.5cm x 5cm x 16.5cm ....

Mã não lát tài lộc H092 – 782

Mã não lát tài lộc H092 – 782

+ Chất liệu và xuất xứ: Mã não lát tài lộc (Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 5cm x 18cm . + Khối lượng: 196kg....

Mã não lát tài lộc H092 – 575

Mã não lát tài lộc H092 – 575

+ Chất liệu và xuất xứ: Mã não lát tài lộc (Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 5cm x 16cm...

Mã não lát tài lộc H092 – 738

Mã não lát tài lộc H092 – 738

+ Chất liệu và xuất xứ: Mã não lát tài lộc (Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 12cm x 17.5cm ....

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-869

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-869

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ hải dương (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 7.5cm + Khối lượng: 336g + Ý nghĩa: Giúp kích thích năng lượng ,biểu tượng cho công việc luôn thuận lợi suôn sẻ , may mắn và thành công , tạo ra nhiều mối quan hệ tốt , đồng thời...

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-1552

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-1552

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ hải dương (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 10.5cm + Khối lượng: 442g + Ý nghĩa: Giúp kích thích năng lượng ,biểu tượng cho công việc luôn thuận lợi suôn sẻ , may mắn và thành công , tạo ra nhiều mối quan hệ tốt , đồng thời...

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-1185

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-1185

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ hải dương (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 8.5cm + Khối lượng: 245g + Ý nghĩa: Giúp kích thích năng lượng ,biểu tượng cho công việc luôn thuận lợi suôn sẻ , may mắn và thành công , tạo ra nhiều mối quan hệ tốt , đồng thời...

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-1902

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-1902

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ hải dương (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 11.5cm + Khối lượng: 543g + Ý nghĩa: Giúp kích thích năng lượng ,biểu tượng cho công việc luôn thuận lợi suôn sẻ , may mắn và thành công , tạo ra nhiều mối quan hệ tốt , đồng thời...

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-893

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-893

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ hải dương (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 9cm + Khối lượng: 252g + Ý nghĩa: Giúp kích thích năng lượng ,biểu tượng cho công việc luôn thuận lợi suôn sẻ , may mắn và thành công , tạo ra nhiều mối quan hệ tốt , đồng thời...

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-1236

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-1236

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ hải dương (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 10cm + Khối lượng: 351g + Ý nghĩa: Giúp kích thích năng lượng ,biểu tượng cho công việc luôn thuận lợi suôn sẻ , may mắn và thành công , tạo ra nhiều mối quan hệ tốt , đồng thời...

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-2830

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-2830

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ hải dương (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 13cm + Khối lượng: 811g + Ý nghĩa: Giúp kích thích năng lượng ,biểu tượng cho công việc luôn thuận lợi suôn sẻ , may mắn và thành công , tạo ra nhiều mối quan hệ tốt , đồng thời...

Tháp văn xương lam ngọc 9 tầng HM134

Tháp văn xương lam ngọc 9 tầng HM134

+ Chất liệu và xuất xứ: Tháp văn xương đá lam ngọc 9 tầng, đựng bút-trạng nguyên (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 11.5cm. + Khối lượng: 750g....

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-2823

Qủa cầu đá đỏ hải dương HM163-2823

+ Chất liệu và xuất xứ: Quả cầu đá đỏ hải dương (Hồng Kông) + Kích thước (đường kính): 14cm + Khối lượng: 809g + Ý nghĩa: Giúp kích thích năng lượng ,biểu tượng cho công việc luôn thuận lợi suôn sẻ , may mắn và thành công , tạo ra nhiều mối quan hệ tốt , đồng thời...

Bồn tụ bảo thạch anh H091-2142

Bồn tụ bảo thạch anh H091-2142

+ Chất liệu và xuất xứ: Bồn tụ bảo thạch anh tự nhiên (Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 13cm...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 65818 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời