He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Danh mục ‘Phong Thủy Bến Thành’

Tam dương trắng tụ bảo H098G

Tam dương trắng tụ bảo H098G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương (ba con dê ) trắng bên bồn tụ bảo, có đèn, bột đá màu (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 28cm x 35cm + Khối lượng: 5.5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm...

Tam dương khai nguyệt đỏ H038G

Tam dương khai nguyệt đỏ H038G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương (ba con dê ) khai nguyệt đỏ, bột đá mạ vàng (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 14cm x 37cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm,...

Tam dương khai thái đỏ H039G

Tam dương khai thái đỏ H039G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương (ba con dê ) khai nguyệt đỏ, bột đá màu (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 14cm x 37cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt...

Tam dương tụ bảo lớn H016G

Tam dương tụ bảo lớn H016G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương (ba con dê ) bên bồn tụ bảo lớn, bột đá mạ vàng (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 56cm x 26cm x 55cm + Khối lượng: 8kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm,...

Danh dương phú quý lớn H001G

Danh dương phú quý lớn H001G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng chiêu tài lớn, bột đá mạ vàng (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 25cm x 70cm + Khối lượng: 7kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối...

Dê nguyên bảo vàng H013G

Dê nguyên bảo vàng H013G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê nguyên bảo vàng lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 18cm x 54cm + Khối lượng: 4.7kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Tam dương núi vàng H095G

Tam dương núi vàng H095G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương (ba con dê ) trên núi vàng, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 20cm x 50cm + Khối lượng: 4.7kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh...

Phát dương chiêu tài H014G

Phát dương chiêu tài H014G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê trên mặt trăng lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 23cm x 47cm + Khối lượng: 5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Dê kéo xe tiền vàng H033G

Dê kéo xe tiền vàng H033G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê kéo xe tiền vàng, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 16cm x 35cm + Khối lượng: 3.6kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Tam đa vàng bên cây đa H020G

Tam đa vàng bên cây đa H020G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam đa vàng bên cây đa, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 25cm x 45cm + Khối lượng: 4.2kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho...

Dê xanh đằng vân H065G

Dê xanh đằng vân H065G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê xanh cưỡi mây, bột đá màu (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 10cm x 24cm + Khối lượng: 1.9kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối quan hệ...

Tam đa trắng bên cây đa H021G

Tam đa trắng bên cây đa H021G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam đa trắng bên cây đa, bột đá màu (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 25cm x 45cm + Khối lượng: 4.2kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối...

Dê như ý cát tường H009G

Dê như ý cát tường H009G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê như ý cát tường lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 18cm x 42cm + Khối lượng: 3.5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho...

Dê kéo xe tiền cải H032G

Dê kéo xe tiền cải H032G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê kéo xe bắp cải, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 43cm x 16cm x 39cm + Khối lượng: 4.5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Tam dương khai thái lớn H012G

Tam dương khai thái lớn H012G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê như ý cát tường lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 39cm x 19cm x 53cm + Khối lượng: 3.9kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 53204 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời