He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Danh mục ‘Vật Phẩm Phong Thủy’

Dê vàng vượng tài H053G

Dê vàng vượng tài H053G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê trên đống vàng bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 8.5cm x 20cm + Khối lượng: 1.2Kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối...

Dê vàng chiêu tài H052G

Dê vàng chiêu tài H052G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7.5cm x 22cm + Khối lượng: 1.2Kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối quan hệ giao...

Dê vàng chiêu tài H054G

Dê vàng chiêu tài H054G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 9cm x 23cm + Khối lượng: 1.6Kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối quan hệ giao...

Dê vàng chiêu tài H059G

Dê vàng chiêu tài H059G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê chiêu tài tấn bảo bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9.5cm x 26cm + Khối lượng: 1.3Kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Dê vàng như ý H060G

Dê vàng như ý H060G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê cát tường như ý bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 25cm + Khối lượng: 1.2Kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các...

Dê mặt trăng H014G

Dê mặt trăng H014G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 23cm x 49cm + Khối lượng:...

Tam Dương tụ bảo H098G

Tam Dương tụ bảo H098G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá mạ vàng non (Hồng Kông)....

Tam dương khai thái H039G

Tam dương khai thái H039G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá màu (Hồng Kông)....

Tam dương khai thái H021G

Tam dương khai thái H021G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bên gốc đa bột đá màu (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 22cm x 47cm . + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp chủ nhân luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối quan...

Tam dương khai thái H020G

Tam dương khai thái H020G

+ Chất liệu và xuất xứ: Tam dương bột đá mạ vàng non (Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28m x 22cm x...

Dê vàng chiêu tài H055G

Dê vàng chiêu tài H055G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng trên đế thủy tinh lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 18.5cm x 22cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt...

Dê vàng đằng vân H054G

Dê vàng đằng vân H054G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng trên đế thủy tinh lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 18.5cm x 22cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt...

Dê vàng tụ bảo H056G

Dê vàng tụ bảo H056G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng tụ bảo trên đế thủy tinh lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 18.5cm x 22cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh...

Dê vàng củ cải H057G

Dê vàng củ cải H057G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng củ cải trên đế thủy tinh lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 18.5cm x 22cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh...

Dê vàng nguyên bảo H059G

Dê vàng nguyên bảo H059G

+ Chất liệu và xuất xứ: Dê vàng nguyên bảo trên đế thủy tinh lớn, bột đá mạ vàng non (Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 18.5cm x 22cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.9/10 bởi 52948 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời